fbpx

Coöperatie gedachten

Broeder en Zuster Zorg werkt landelijk als thuiszorgorganisatie.
Per gemeente werken wij met kleine teams, deze bestaan uit 1 (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden. Wij leveren een uitgebreid pakket aan verpleging en persoonlijke verzorging, welke aangevuld kunnen worden met service- en ondersteunende diensten.

Het smeden van (mantel)zorgnetwerken rondom en in samenwerking met de cliënten, vormt de basis voor het maatwerk dat Broeder en Zuster Zorg biedt.

Een coöperatie is een vereniging die bestaat uit leden. Het dagelijks bestuur en de leden tezamen vormen de coöperatie. Door de krachten te bundelen kunnen wij als één groep naar buiten treden.

Bij de zorgverlening van Broeder en Zuster Zorg wordt gestreefd naar oplossingen voor de cliënt, duurzaamheid en effectiviteit. Omdat wij werken met zelfsturende teams sluit de zorg beter aan bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Hun oplossend vermogen en professionaliteit worden ten volle benut.

De kracht van het individu wordt de gezamenlijke kracht van alle leden!

Broeder en Zuster Zorg identificeert zich met de kernwaarden:

 • Transparantie
 • Vertrouwen
 • Gelijkwaardigheid
 • Oprechtheid
 • Idealisme
 • Respect
 • Continuïteit

Het beroep dat de overheid in toenemende mate doet op de eigen kracht van de burger in het algemeen en de zorgcliënt in het bijzonder, vergt en stimuleert de ontwikkeling van innovatieve zorgvormen en samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines in de zorg- én welzijnssector.

Wat kan Broeder en Zuster Zorg voor mij betekenen?

Zorg met Passie en altijd dichtbij!

Deze slogan beschrijft waar Broeder en Zuster Zorg voor staat en krijgt alleen maar meer betekenis in tijden van verandering en onzekerheid. Ook, of vooral, in deze tijden wil Broeder en Zuster Zorg een betrouwbare partner zijn. Door samen op zoek te gaan naar de best mogelijke oplossing voor de (zorg)behoefte.

Zorg in eigen wijk is voordelig voor zowel de aanbieder als de afnemer. Door de samenwerking en het lokale karakter van de zorg, kunnen de wijken goed in kaart gebracht worden door de zorgverlener. Samenwerking met andere zorg (gerelateerde) aanbieders en mantelzorgers als mede vrijwilligers ligt dan ook voor de hand.

Door de zorg te bundelen in Broeder en Zuster Zorg krijgt de cliënt de nodige en gewenste zorg. Hun netwerk in de wijk wordt groter en daarmee ook hun zelfredzaamheid.

Sluit u aan bij Broeder en Zuster Zorg

Broeder en Zuster Zorg kan de inkoop van zorg faciliteren en draagt daarbij de verantwoording. Door meerdere intensieve samenwerkingen wordt ook kennis gedeeld. Het oprichten van een kenniscentrum van Broeder en Zuster Zorg vloeit hieruit voort.

Pluspunten:

 • ​Samen sterker in goede en slechte tijden
 • Krachtiger inkopen
 • Businesspartner gemeente en verzekeraars
 • ​Onderlinge kennisdeling via Kenniscentrum
 • Efficiëntere bedrijfsvoering wordt mogelijk
 • Gezamenlijke marketinguitingen en –bereik
 • ​Vergroting omzet
 • ​Bescherming Postcode gebied (geen andere aanbieders)
 • ​Uitbreiding gebieden
 • ​Betere zorgafstemming tussen cliënt en zorgaanbieders

Passionele Zorg: Efficiënt en Effectief

© Broeder en Zuster Zorg 2020

Plan uw intakegesprek direct online

Volg ons op: