fbpx

Governance Code Zorg 2017

Broeder en Zuster Zorg onderschrijft de 7 principes van de
Governance code Zorg 2017.

Goede zorg
De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.

Waarden en normen
De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht van de zorgorganisatie.

Invloed belanghebbenden
De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.

Inrichting governance
De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.

Goed bestuur
De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.

Verantwoord toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.

Continue ontwikkeling
De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Soft Controls

Soft controls zijn beheersinstrumenten die invloed hebben op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. Bij soft controls ligt de nadruk op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving. In de veronderstelling dat daarmee de persoonlijke doelstellingen in het verlengde van de organisatiedoelstellingen komen te liggen. En de werknemer daarmee altijd handelt in belang van de organisatie.

Hard Controls
Bij soft controls wordt een omgeving gecreëerd waarbij medewerkers uit zichzelf gedrag gaan tonen en handelingen gaan uitvoeren die in het belang zijn van de organisatie. Bij hard controls worden door organisaties maatregelen genomen die gewenst en ongewenst gedrag direct of indirect afdwingen. Zo wordt met behulp van werkinstructies op detailniveau duidelijk welke handelingen worden verwacht. En door het afsluiten van de voorraadkast wordt ongewenst gedrag als diefstal bemoeilijkt.

Volg ons op:

Neem contact met ons op

Algemeen: 088 - 220 6000
Zorg Noodlijn: 088 - 220 6005
Fax: 088 - 220 6002
Regio Rotterdam: 088 - 220 6030
Regio Amsterdam: 088 - 220 6011
Regio Amsterdam (Centrum, Jordaan): 088 - 220 6012
Regio Gooi en Vechtstreek: 088 - 220 6015