Dutch English

Doelstelling

Door de ontwikkelingen in de zorgsector zien wij veel mogelijkheden om de collectieve doelstellingen van zorg thuis efficiënt te kunnen inrichten.

De vele (kleine) zorgbedrijven, de ZZP-ers en freelancers vinden het steeds lastiger om met passie en liefde hun dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Hun tijd verschuift van zorg verlenen naar administratieve zorg.
Broeder en Zuster Zorg wil hier verandering in brengen!

De zorg wordt efficiënt en effectief ingezet.

Alleen datgene wat nodig is. Goed voor de zorgverlener, goed voor de zorgverzekeraar en niet in de laatste plaats, goed voor de cliënt.

Passie en liefde voor thuiszorg, voor onze cliënten en medewerkers. Daar gaan wij voor!

Door centrale afspraken te maken met o.a. verzekeraars, kan Broeder en Zuster Zorg de vele (kleine) partijen collectief bedienen met een efficiënte en professionele programmering.

Onze cliëntenzorg staat zeer hoog aangeschreven in ons vaandel.