Dutch English

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Staat uw vraag er niet bij?
Dan kunt u ons bellen op 088-2206000 of het contactformulier invullen.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat moet ik doen als ik mijn Thuiszorg op de afgesproken dag niet kan ontvangen?

Het kan voorkomen dat u verhinderd bent om de Thuiszorg te ontvangen, bijvoorbeeld door ziekte of een bezoek aan een arts. U dient Broeder en Zuster Zorg dit uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip door te geven. Indien u dit NIET doet, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen. Ook wanneer u op vakantie gaat is het belangrijk dat u dit minimaal twee weken van te voren doorgeeft aan uw zorgcoördinator.

Ontvang ik ook Thuiszorg op feestdagen?
Uiteraard werken onze medewerkers ook op alle feestdagen. Het komt echter voor dat sommige van onze cliënten de feestdagen bij familie en/of vrienden en kennissen viert. Laat u ons dit in ieder geval 14 dagen van tevoren weten, dan kunnen wij er rekening mee houden. Omdat wij landelijk werken kunnen wij u ook eventueel op een ander adres in een andere gemeente nog steeds van dienst zijn. Een verzoek daartoe kunt u bij ons indienen.

De feestdagen zijn dit jaar als volgt:

Nieuwjaarsdag
Zaterdag – 1 januari 2022

1e Paasdag
Zondag – 17 april 2022

2e Paasdag
Maandag – 18 april 2022

Koningsdag
Woensdag – 27 april 2022

Suikerfeest
Maandag – 2 mei 2022

Bevrijdingsdag
Donderdag – 5 mei 2022

Hemelvaartsdag
Donderdag – 26 mei 2022

1e Pinksterdag
Zondag – 5 juni 2022

2e Pinksterdag
Maandag – 6 juni 2022

Offerfeest
Zaterdag – 9 juli 2022

1e Kerstdag
Zondag – 25 december 2022

2e kerstdag
Maandag – 26 december 2022

Ik zou graag meer uren Thuiszorg willen. Hoe kan ik dit regelen?
Indien u meent dat u meer uren Thuiszorg nodig hebt, meldt u dit dan bij uw zorgcoördinator.
Hoeveel betaal ik voor Thuiszorg?

Voor de Thuiszorg die u ontvangt op basis van een indicatie vanuit de Wlz bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van dit bedrag wordt door het CAK vastgesteld op basis van uw inkomen, gezinssamenstelling en het aantal uren verleende zorg. Het CAK stuurt u elke vier weken een nota voor de eigen bijdrage. Meer informatie over het CAK is te vinden op de website van het CAK (hier kunt u ook uw eigen bijdrage uitrekenen).

U kunt ook gratis bellen met het CAK via telefoonnummer 0800 1925.

Krijg ik een vaste Thuiszorg medewerker toegewezen?
Bij Broeder en Zuster Zorg krijgt u in principe altijd dezelfde medewerker bij u thuis. Het aantal medewerkers waar u mee te maken krijgt zal zo beperkt mogelijk zijn. Uitzonderingen uiteraard bij ziekte uitval en/of vakantieperioden.
Welke werkzaamheden mag de Thuiszorg uitvoeren?
Broeder en Zuster Zorg biedt u als specialist Thuiszorg een breed pakket maatwerk zorgondersteuning vallende onder de ZvW (= Zorgverzekeringswet) en Wlz (=Wet langdurige zorg). De werkzaamheden die de medewerkers van Broeder en Zuster Zorg voor u verrichten worden vooraf samen met u bepaald en beschreven. In alle gevallen geldt dat de werkzaamheden zich richten op Thuiszorg. Dit houdt in dat de medewerkers van Broeder en Zuster Zorg dagelijkse huishoudelijke activiteiten, zoals o.a. het schoonmaken en opruimen van uw woning niet mogen doen.

Voor hulp op het gebied van uw huishoudelijke werkzaamheden kunt u contact opnemen met uw zorgcoördinator of uw gemeente. Deze helpt u bij het vinden van een geschikte aanbieder.

Heb ik inspraak in de dag en het tijdstip dat ik de Thuiszorg ontvang?
Broeder en Zuster Zorg wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan uw wensen over het tijdstip van de dienstverlening. De planning wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Het kan echter voor komen dat de dienstverlening op een afwijkend tijdstip plaatsvindt, bijvoorbeeld in het geval bij ziekte van de vaste medewerker of vanwege een feestdag.

Als dit voorkomt wordt u hierover uiteraard ook geïnformeerd.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basis zorgverzekering af te sluiten om de kosten voor medisch noodzakelijke zorg te dekken. Voor zorg die niet is gedekt in de basisverzekering kan een aanvullende verzekering afgesloten worden.

De inhoud van het basispakket is door de overheid wettelijk vastgesteld en voor iedereen hetzelfde. Het bevat alle noodzakelijke zorg zoals ziekenhuiszorg, medicijnen, hulpmiddelen en huisartsenzorg. In het polis overzicht van uw zorgverzekeraar vindt u een compleet overzicht van de vergoedingen in het basispakket en de voorwaarden die daarbij kunnen gelden. De hoogte van de premie verschilt per zorgverzekeraar.

Chronisch ziek en verzekeren

Als chronisch zieke ben je vaak aangewezen op zorg en hulp. Het is dan ook van belang om een goede aanvullende zorgverzekering te hebben. Elk jaar kun je voor 1 januari kiezen voor een andere verzekeraar om je basis- en/of aanvullende verzekering onder te brengen.

Let wel goed op! Verzekeraars hebben voor de aanvullende verzekering géén acceptatieplicht. Wil je de aanvullende verzekering onderbrengen bij een andere verzekeraar, dan kan het gebeuren dat deze u weigert. Zeg daarom nooit uw aanvullende verzekering op voordat u een nieuwe heeft.

​Basispakket zorgverzekering 2017
​Aanvullende verzekering
Premie en polis
​Eigen risico en eigen bijdrage
​Overzicht Zorgverzekeraars in Nederland

Lees meer

Wat kost thuiszorg?
Verpleging en verzorging worden vanaf 1 januari 2015 betaald uit de zorgverzekering. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor.
Persoonsgebonden Budget (PGB)

Per 1 januari 2015 werd het Trekkingsrecht voor het Persoonsgebonden budget (PGB) ingevoerd. Dit betekent dat het zorgkantoor uw PGB niet meer naar uw eigen bankrekening overmaakt, maar dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners betaalt. Het zorgkantoor controleert vooraf of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. U geeft zelf via een factuur, een urenbriefje of een maandelijkse betaling door aan de SVB welk bedrag aan uw zorgverlener(s) moet worden uitbetaald. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener(s).

Wilt u meer lezen over Trekkingsrecht? Klik dan hier voor informatie van de SVB over Trekkingsrecht.

Klachtenregeling voor cliënten
Wij willen graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Al onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best om met de grootste zorgvuldigheid te werken. Zij houden ook rekening met uw wensen en eisen omtrent de zorg. Het kan zijn dat u, ondanks alle goede zorgen, niet helemaal tevreden bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop u zorg ontvangt van onze medewerker(s) of dat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. In dit geval kunt u een melding of klacht of onvrede indienen.

Hierdoor zijn we in staat om onze zorgverlening naar u toe te verbeteren.

Klachtenregeling voor cliënten (indienen)
De beste manier om uw klacht op te lossen, is deze zelf te bespreken met uw verzorgende. Mocht het dan niet lukken of wilt u liever uw klacht bij ons indienen, dan kunt u dit doen via het contactformulier.

U kunt uw klacht ook per brief indienen bij:

Broeder en Zuster Zorg
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 470
2990 AL Barendrecht

De klachtenfunctionaris bekijkt samen met u op welke wijze uw klacht het beste kan worden opgelost. Het streven is om uw klacht binnen tien werkdagen af te handelen.

Klachtencommissie
Indien u het niet eens bent met de geboden oplossing, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting klachtencommissie van Gezondheidszorg.

Uw klacht kunt u dan schriftelijk indienen bij:

Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Lotterstraat 34
2021 TG Haarlem

Na het onderzoek krijgt u z.s.m. een oordeel van de commissie over uw ingediende klacht. Het bestuur van Zorgbruggen ontvangt het advies en zal op basis hiervan maatregelen nemen om het probleem op te lossen. U krijgt daar dus schriftelijk bericht van.