fbpx

Helpende Niveau 2

Opleidingseisen:

 • ​Certificaat basiszorg of verpleeghulp A, verzorgende niveau 2.

 

Werkzaamheden:

 • ​Ondersteunen van de zorgvrager bij ADL;
 • ​ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen;
 • ​ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige, praktische en emotionele problemen;
 • ​werken volgens een zorgplan;
 • ​zelfstandig werken; het werken in een teamverband;
 • ​activeren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen;
 • ​geven van tips en adviezen over ADL en het huishouden aan de zorgvrager;
 • ​bijhouden van zorgdossiers;
 • ​samenwerken met instanties t.b.v. de zelfredzaamheid van cliënten;
 • ​signaleringen van veranderingen in de situatie van de zorgvrager en eventuele mantelzorger(s);
 • ​bouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en eventuele mantelzorger.

 

Waar zijn wij naar op zoek:

 • ​Een servicegerichte en klantvriendelijke instelling;
 • ​goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • ​ervaringskennis van ADL & huishoudelijke verzorging;
 • ​kunnen signaleren van bijzonderheden en veranderingen in de situatie van de cliënt;
 • ​vermogen voor inleving en hulpvaardigheid;
 • ​respecteren van de levensstijl van de cliënt en betracht daarover discretie;
 • ​gemotiveerd zijn;
 • ​hebben van verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënt over zijn/haar ervaringen, wensen en voorkeuren;
 • ​handelen op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten
 • ​overtuigen, stimuleren en motiveren van cliënten bij hun zelfredzaamheid en bij het aanbrengen van structuur.
 • ​geven; ontvangen van feedback, het reflecteren op eigen handelen; het omgaan met conflicten;
 • ​verantwoordelijkheden;
 • ​zorgdragen voor tevreden cliënten, het werken volgens een veilige werkwijze met de bijbehorende protocollen.

 

Bevoegdheden:

 • ​Je geeft de teamleider, gevraagd en ongevraagd, advies ten behoeve van de verbetering van de zorgverlening. Ook bespreek je problemen die tijdens de werkvloer spelen, die mogelijk de zorgverlening kan belemmeren;
 • ​je draagt tevens oplossingen aan die ter verbetering van de kwaliteit van de zorg zijn.

 

Beloning:

 • ​Leuke werksfeer;
 • ​hecht team;
 • ​aantal uren per week is variabel;
 • ​werktijden zijn flexibel;
 • ​salaris conform CAO-VVT.

Volg ons op:

Neem contact met ons op

Algemeen: 088 - 220 6000
Zorg Noodlijn: 088 - 220 6005
Fax: 088 - 220 6002
Regio Rotterdam: 088 - 220 6030
Regio Tilburg: 088 - 220 6400
Regio Amsterdam: 088 - 220 6011
Regio Gooi en Vechtstreek: 088 - 220 6015