Dutch English
Palliatieve zorg
Is er in uw situatie sprake van dat u of uw naaste ongeneeslijk ziek blijkt te zijn? Uiteraard zal dit veel emoties en vragen teweeg brengen. De palliatief verpleegkundige komt kosteloos bij u thuis om al uw vragen te beantwoorden en te inventariseren waar u of uw partner zich zorgen over maken. Door de ervaring en deskundigheid van deze verpleegkundige, wordt samen met u gekeken naar mogelijke oplossingen voor uw hulpvraag.
Bij een palliatief verpleegkundige kunt u terecht met vragen over:

Uw ziekte, de gevolgen ervan en het medicijngebruik.

Begeleiding bij uw behandeling.

Invloed van uw ziekte op uw dagelijks leven.

Mogelijkheden van eventuele zorg bij uw thuis.

De mogelijkheden en beperkingen van uw mantelzorgondersteuning.

Aanvraag en gebruik van hulpmiddelen.

Omgaan met symptomen zoals: -angst, -verdriet, -pijn en –vermoeidheid.

Gesprek aan huis

De oncologie verpleegkundige komt bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving. Voor tips, voorlichting, begeleiding en praktische oplossingen. Ze betrekt ook uw naasten en heeft contact met betrokken hulpverleners.