fbpx

MBO Verpleegkundige

Opleidingseisen:

 • ​Diploma Verpleegkundige met een BIG-registratienummer.

 

Werkzaamheden:

 • ​Het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • ​het nauw samenwerken met onze HBO-Verpleegkundigen & Zorgmanager;
 • ​het ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen;
 • ​het ondersteunen van de zorgvrager bij eenvoudige, praktische en emotionele problemen;
 • ​het werken volgens een zorgplan;
 • ​het zelfstandig werken in een teamverband;
 • ​het activeren tot het zelfstandig uitvoeren van handelingen;
 • ​het geven van tips en adviezen over verpleegtechnische handelingen;
 • ​het samenwerken met instanties t.b.v. de zelfredzaamheid van cliënten;
 • ​het signaleringen van veranderingen in de situatie van de zorgvrager en eventuele mantelzorger(s);
 • ​het bouwen van een professionele relatie met de zorgvrager en eventuele mantelzorger;
 • ​het bijhouden en controleren van zorgdossiers;
 • ​het fungeren als aanspreekpunt van alle zorgteams;
 • ​het kunnen fungeren als plaatsvervangend teamleider.

 

Waar zijn wij naar op zoek:

 • ​Servicegericht en klantvriendelijke instelling;
 • ​goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • ​het hebben van ervaringskennis van (complexe) verpleegtechnische handelingen;
 • ​het kunnen signaleren van bijzonderheden en veranderingen in de situatie van de cliënt;
 • ​inlevingsvermogen en hulpvaardigheid;
 • ​het respecteren van de levensstijl van de cliënt en betracht daarover discretie;
 • ​gemotiveerd zijn;
 • ​het hebben van verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënt over zijn/haar ervaringen, wensen en voorkeuren;
 • ​het handelen op adequate wijze bij onvoorziene situaties en calamiteiten;
 • ​overtuigen, stimuleren en motiveren van cliënten bij hun zelfredzaamheid en bij het aanbrengen van structuur;
 • ​het geven en ontvangen van feedback, het reflecteren op eigen handelen en het omgaan met conflicten;
 • ​het aanzetten tot het zelfstandig uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
 • ​verantwoordelijkheidsgevoel;
 • ​het zorgdragen voor tevreden cliënten en het werken volgens een veilige werkwijze met de bijbehorende protocollen.

 

Bevoegdheden:

 • ​Je geeft de zorgmanager/directeur, gevraagd en ongevraagd, advies t.b.v. de verbetering van de zorgverlening. Ook bespreek je problemen die op de werkvloer spelen, die een goede zorgverlening belemmeren;
 • ​je draagt tevens oplossingen aan die t.g.v. zijn van de kwaliteit van de zorg.

 

Beloning:

 • ​Leuke werksfeer;
 • ​hecht team;
 • ​aantal uren per week is variabel;
 • ​werktijden zijn flexibel;
 • ​salaris conform CAO-VVT

© Broeder en Zuster Zorg 2020

Plan uw intakegesprek direct online

Volg ons op: