Dutch English

Multiculturele signatuur

Nederland is onomkeerbaar een multiculturele samenleving geworden, dat zie je ook in de zorg.

Steeds meer mensen met een andere dan de traditioneel Nederlandse achtergrond wonen zo lang mogelijk zelfstandig thuis met zorg of in een verpleeghuis.

Verschillende culturen en wensen

Wat de cliënt precies zou willen of denkt nodig te hebben, weet alleen de cliënt zelf of zijn familie. Deze wensen en behoeften kunnen erg verschillen bij mensen uit een andere cultuur. Het gaat er niet alleen om of de thuiszorgmedewerker en cliënt elkaar kunnen verstaan, maar ook hoe deze zich behandeld voelt. Dit zorgt ervoor of de zorg “aankomt” of niet. Veel zorgafhankelijke ouderen vinden het moeilijk hun wensen hardop uit te spreken. In veel culturen is assertiviteit helemaal niet zo gewoon. Beleefdheid, respect en bescheidenheid zijn voor ouderen sturende waarden.

Er is sprake van een totaal andere taal – zowel letterlijk als figuurlijk – en een andere geschiedenis. Globaal is de zorg en beleving ervan gelijk, echter in een aantal onderwerpen verschillen oudere migranten:

Achterstand in of verlies (door ouderdom en/of ziekte) van de Nederlandse taal waardoor er behoefte is aan tweetalige medewerkers.

Land van herkomst, hoe het leven daar was kan op deze leeftijd belangrijker worden en het referentiekader zijn.

Behoefte aan religieuze beleving en de effecten daarvan in het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld het eten of ruimte om te bidden, maar ook een groter wordende behoefte aan religie en studie.

Andere bejegening. Een andere behoefte aan contact, scheiding tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld dat een vrouw enkel door een vrouw gewassen wil worden.

Mantelzorg, de verwachting dat kinderen een actieve rol blijven spelen in de verzorging.

Gezondheid en gebruik van zorg. Bijvoorbeeld een andere verwachting van het contact met hulpverleners. Men zoekt naar het gevoel dat de hulpverlener werkt uit een vorm van naastenliefde.

Hygiëne (omgeving en persoonlijk). Andere normen van kwaliteit.

Eetgewoonten.

Dagbesteding, -ritme, vrije tijd en sociale contacten.

Onze thuiszorgmedewerkers weten zich in te leven in de belevingswereld van deze ouderen. Het is bijzonder belangrijk dat je je als thuishulpzorgverlener verdiept in de cultuur van de cliënten die jij verzorgd. Lees erover, maar stel vooral ook vragen. Realiseer je dat rituelen en gewoontes per subcultuur en persoon verschillen.

Open en deskundig

Als blijkt dat onze medewerker niet met de cliënt kan communiceren, dan vragen wij aan zijn/haar naasten naar de gewoontes, voorkeuren en wat hun familielid wil dat de zorghulpverlener doet.

Wanneer de thuiszorgmedewerker met cliënten in de palliatieve fase spreekt over het sterven, wordt er rekening gehouden met de opvattingen en gebruiken rondom sterven in zijn of haar cultuur en religie. Deze worden gerespecteerd en krijgen vorm als er een sprake is van een palliatieve fase bij de zorg van cliënt.