fbpx

Westerse signatuur

Broeder en Zuster Zorg streeft ernaar alles te doen wat erop gericht is om mensen hun eigen leven te laten leiden.

Het leven zoals zij dat het liefst willen en gewend zijn. Het is dan ook logisch dat uw wensen, uw dagritme en uw voorkeuren het uitgangspunt vormen van de wijze waarop u onze zorg ontvangt.

Waarden boven regels!

De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening is waarde gedreven in plaats van door regels gedreven. Een hoge klant tevredenheid over de zorg en dienstverlening, vinden wij de belangrijkste succesfactor.

Tevredenheid en het behaalde succes komt voort uit de wijze waarop wij de relatie met onze cliënten aangaan en onderhouden. Met het oog op wat het beste is voor de cliënt, gaan wij ervan uit dat als een vakkundige medewerker met aandacht en in verbinding staat met wat zijn vakmanschap hem ingeeft, dat dit boven een uniforme regel moet staan die nadelig voor de cliënt zou kunnen uitwerken. Van gestandaardiseerde routine naar vakmanschap.

Volg ons op:

Neem contact met ons op

Algemeen: 088 - 220 6000
Zorg Noodlijn: 088 - 220 6005
Fax: 088 - 220 6002
Regio Rotterdam: 088 - 220 6030
Regio Tilburg: 088 - 220 6400
Regio Amsterdam: 088 - 220 6011
Regio Gooi en Vechtstreek: 088 - 220 6015